https://youtu.be/oV-h_BUIiIA  10/3 李昇基地面部隊節後台MC~反正李MC是怎麼看怎麼好看又霸氣又溫柔又有能力啊!!!真怕旁邊的女兵太愛慕我們昇基了XDD(cr.TRYP96/ qlcsksms01)

 

沒有辦法一一搬影片到部落格, 所以全放TRYP96大神的連結, 真心感謝她的整理, 因為她其實也非常忙碌啊!!感謝!!!!!!!!!

https://tryp96.wordpress.com/2016/10/09/16-10-02-gff-eventperformance-fancams-3-lee-seung-gi/  10/2 

https://tryp96.wordpress.com/2016/10/12/16-10-03-gff-eventperformance-fancams-5-lee-seung-gi/  10/3

https://tryp96.wordpress.com/2016/10/10/16-10-03-gff-eventperformance-fancams-4-lee-seung-gi/  10/3

https://tryp96.wordpress.com/2016/10/11/16-10-04-gff-eventperformance-fancams-8-lee-seung-gi/  10/4

https://tryp96.wordpress.com/2016/10/10/16-10-04-gff-eventperformance-fancams-7-lee-seung-gi/  10/4 

https://tryp96.wordpress.com/2016/10/12/16-10-05-gff-eventperformance-fancams-6-lee-seung-gi/  10/5

https://tryp96.wordpress.com/2016/10/11/16-10-05-gff-eventperformance-fancams-5-lee-seung-gi/  10/5

最後, 還是要放上收到的圖片,  昇基現在的狀態非常好, 小壯, 不會過瘦...其實新兵訓練結訓時, 真的太瘦了TT

而現在這樣真的非常剛好, 當兵要非常強大的體力, 真的怕他太瘦了身體不堪負荷, 現在非常好!!^^

圖片都轉自TRYP96, 而且都有LOGO, 大家看LOGO吧~

c055c02fjw1f8qzlp5y9lj20xw1kwjww

c055c02fjw1f8qzle7lk5j210u1kwqbf

c055c02fjw1f8qzlargjij214i1kw7ds

c055c02fjw1f8qzktso9xj21221kwq93

c055c02fjw1f8qzksfna0j21781kw12f

 

 

c055c02fjw1f8qzkqo4a1j21h01kwwqs

 

就上面這組沒LOGO, 來自昇善愛~

 

1476367169

1476367140

1476337520 1i9KB32.jpg 1Ulbd5m.jpg 4E0LM9D.jpg 5M80KP3.jpg 5QbIclg.jpg 6CAIMaN.jpg 6hR7KLi.jpg 7dZh9DY.jpg 7uoxZan.jpg bb4Zb8W.jpg CxiGtW3.jpg iELBV2a.jpg US05WDP.jpg vJlRn1n.jpg REGXUiX qGUikvU QGkW7VE qC9jm0o JrpfrQM 5KOOMwq 5HgpOZK 3AJ0WFx.jpg  

 

 

    巧克力泡芙 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()