https://youtu.be/j0erLFQJ1Kc     真的後勁十足啊昇基, 完全被飯拍帥到爆炸, 雖然我還沒看全, 哈哈~~但我努力補齊^^

   

https://youtu.be/EYMengugbW4

   

https://youtu.be/c1WDfHZM8ZY

   

https://youtu.be/By3Jdv3Sdbo

   

https://youtu.be/sqGXzeg3kr4

   

https://youtu.be/lKFev7t5l2M

  

https://youtu.be/H7fSptTT_6E  

   

https://youtu.be/x8JWRylh2B0

   

以上視頻皆轉自credit: sgsunylove

 

https://youtu.be/CWTzRk-kWw4

   

https://youtu.be/5c3T_TQ2oXQ

     

以上視頻皆轉自credit: qlcsksms01

 

    巧克力泡芙 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()