https://www.youtube.com/watch?v=6holgbbe00M&feature=youtu.be  140506 #李昇基# 出演《九家之書》日雜採訪 這個是14年的日雜採訪,但是視頻是最近才放出來的,翻譯:weiwei 時間軸:bd_8887 特效&壓制&上傳:晴天

   

度盤:http://pan.baidu.com/share/init?shareid=1555053024&uk=4266627721  密碼:2x53  

 

http://www.tudou.com/programs/view/FCcWTMORC7I/   土豆在線【百度李昇基吧中字】140506 李昇基出演《九家之書》日雜採訪~~我感覺YOUTUBE很有可能被移除, 先放土豆再說了><

 

 

    巧克力泡芙 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()