https://www.youtube.com/watch?v=47836tICaHg  重返~~位韓飯拍的超級無敵棒的!!又近又高清, 話嘮李也全都拍進來了, 又帥又暖心~^^, 不知道今天拍攝製作人如何了, 還沒有任何消息, 會不會真的要等到29日才能看到呢??我想, 我今天都會一直等待有消息流出吧~ (轉自TRYP96/credit: mijoi75)

   

https://www.youtube.com/watch?v=zKkUuNoeuIQ  全部給你

   

https://www.youtube.com/watch?v=6vwdyUrA_5I  結婚好嗎

   

附贈一個福庫新品發表會的視頻, 帥爆~^^

https://youtu.be/GtgSpvRZQKA  2015/5/13福庫新品發表會(轉自TRYP96/credit: mijoi75)

   

    巧克力泡芙 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()