https://www.youtube.com/watch?v=g4VqgXT7S6I&feature=youtu.be  李昇基與兩天一夜回憶視頻~~背景音樂很催淚, 再加上金媽離開……但我似乎還滿喜歡這種被虐的滋味><

     

https://www.youtube.com/watch?v=KaVS9VfCJJs&feature=youtu.be  李昇基與兩天一夜《goodbye,兩天一夜》~~其實只是很簡單的21圖片滙集, 但心裡湧上滿滿的回憶非常多, 像要衝出心口似的, 雖然時光回不去, 但回憶可以一直放回放, 我充滿感激!!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lOrmyNnO0mg&feature=youtu.be  21 MV 黑洞李昇基被風吹亂的頭髮~~真萌真可愛, 重點是超治癒, 這男孩真的太太太討喜了

 

 

再貼兩個PPELILI大神剪輯的黑洞^^ (轉自昇基DC)

 

 

    巧克力泡芙 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()