https://www.youtube.com/watch?v=xeDjaUpR44A     李昇基福庫最新廣告30秒~(視頻轉自tryp96/credit: bokum seo) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HpRyVKYVbHY  李昇基福庫最新廣告17秒~我嫌廣告時間太短了, 昇基的畫面要重覆看才能滿足啊!!(視頻提供LSG TH)

 

所以, 動圖在此時就非常有必要了^^

 

      

 動圖轉自春雨/source: 유튜브 by LSG TH

 

    巧克力泡芙 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()