web_2042341253_e9e2d8bc

79c21c4124187bb161e13bd5d65a7dcb

cdc3a2cc7cd98d104dea70b8233fb80e7bec901f

18ecb3119313b07ef2a12c810ed7912397dd8c3d

 web_2009704725_17aefd5b_Screenshot_2014-08-28-17-44-38-1  

 

轉自昇基貼吧/cr:lsgdc
你們被包圍了9月10日起將在台灣GTV頻道每周一至周五21:00播出。

 

恭喜!!!

撒花!!!!!!!!!!!

從七月盼呀盼, 可給我們盼到包圍了!!!

希望八大的剪刀手留情

是說怎麼現在都沒宣傳啊??預告片都沒看到...

這消息我還是在貼吧和DC看到的呢, 有點本末倒置了

拜託給力點宣傳吧!!!

先來回味一下幾個很棒的包圍MV~~^^

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ehjd8uTdhOI&index=20&list=PL0DSJYwo3a1Y8IvZgwb2lpWwrrb5RlheQ  You're All Surrounded Lee Seung Gi Go Ara The Day For You (視頻提供haesong225)

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=41MP_iMOfWQ&index=30&list=PL0DSJYwo3a1Y8IvZgwb2lpWwrrb5RlheQ  你們 被包圍了 飯製MV 銀魚CP Tap Tap Tap超清版  (視頻提供mia lau)

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CSqGVVsQm8I&list=PL0DSJYwo3a1Y8IvZgwb2lpWwrrb5RlheQ&index=33   You're All Surrounded Lee Seung Gi Go Ara Now And Forever (視頻提供haesong225)

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Vyuq6u6GWg&list=PL0DSJYwo3a1Y8IvZgwb2lpWwrrb5RlheQ&index=25  You're All Surrounded Lee Seung Gi Go Ara Run To You (視頻提供haesong225)

 

 

    巧克力泡芙 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()