https://www.youtube.com/watch?v=2ns_cYk__hU  090924首爾教育大學公演李昇基清唱《結婚好嗎》

 

 https://www.youtube.com/watch?v=0cqg3s21DNY  尹道賢情書2007083李昇基清唱《忘記你》

 

 https://www.youtube.com/watch?v=iauYD77ccOQ  李昇基 一個人的愛情(清唱)

 

https://www.youtube.com/watch?v=VR0_qxjXWRY    2011年三星fm李昇基清唱 戀愛時代

 

https://www.youtube.com/watch?v=fCqY7W5lpWw   060210 李昇基現場清唱《想起那個時候》

 

https://www.youtube.com/watch?v=wv5EGUvRpIU   060915尹道賢情書李昇基清唱《MY LOVE》

   

https://www.youtube.com/watch?v=HCguEtqZDwU   091103新世界文化廳演出 李昇基清唱和我結婚好嗎

   

 https://www.youtube.com/watch?v=MUtpyQzm50Q   李昇基21遭受強烈的化學反應豹小子

   

https://www.youtube.com/watch?v=sxPhpUsP1rU  李昇基(이승기) 2D1N 搞笑 昇基捉弄虎東 在虎東臉上畫畫(無敵爆笑)

   

https://www.youtube.com/watch?v=asxCKZl2DkI  李昇基(이승기) 2D1N 洗漱 第一次公開洗漱

   

https://www.youtube.com/watch?v=dhR7bLJ4KO0  李昇基(이승기) 2D1N 可愛 狗爪子

 

以上視頻皆轉自youtube/感謝提供者

 

http://tieba.baidu.com/p/1873882082  天籟之音──昇基清唱視頻實力大展~~連明上書整理的昇基清唱視頻, 完整的可以看看這個貼子^^

 

    巧克力泡芙 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()