http://www.youtube.com/watch?v=H-2gHE-I2eM&feature=youtu.be  李昇基超級可愛的開門黑洞史^^~~跑男裡那個四處開門不懂技巧的可愛黑洞, 這回又在花姐裡重演了, 最後是三姐拯救了他, 看他有多無奈啊XDD, 是說我花姐還沒看呢, 有沒有這麼忙啊我, 明天目標, 把花姐第5集看完啦!!!(巧克力上傳 轉自tryp96/source: dclsg)

   

http://www.youtube.com/watch?v=vMMvs8QKFaE&feature=player_embedded  12/28大邱演唱會飯拍剪輯, 很狂熱的昇基歌手^^(轉自tryp96/source: dclsg) 

   

 

 

 

 

 

 

    巧克力泡芙 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()